Cerkev sv. Duha

Cerkev sv. Duha stoji na dvignjeni, izredno razgledni legi ob vstopu v vas na vzhodni strani naselja. Pozidana je bila v začetku 16. stoletja, prvič pa je omenjena leta 1570. V 17. stoletju so jo prezidali in povečali ali morda celo na novo pozidali. Cerkev je s svojo preprostostjo izjemno očarljiva. Pravokotna ladja ima odprto…

Pedrovo

Pedrovo, vasica v Mestni občini Nova Gorica, leži na severnem robu Kraške planote, na razglednem ganku nad Vipavsko in Braniško dolino. Naselje se prvič omenja v 13. stoletju kot posest gospodov Rihemberških iz bližnjega gradu Rihemberk. Starodavno naselje dvajsetih hiš ob cerkvici sv. Duha je v preteklih desetletjih dolgo počasi umiralo, danes pa je kot obujena speča princesa zopet polno življenja…